Author Identifiers, hoe zat het ook al weer?

vs

Dinsdag 16 oktober heeft ORCID (Open Researcher and Contributor ID) hun register geopend. Elke onderzoeker, instelling, uitgever en funder kan identifiers maken om een onderzoeker te identificeren. Het idee is dat deze id’s in de workflows van onderzoeks-, publicatie- en financieringsprocessen worden opgenomen om op deze manier efficienter de flow van research information in kaart te brengen.
Lees meer hierover op orchid.org …

Na het registreren en het toestaan voor commercieel gebruik van mijn gegevens, krijg ik een 16 cijferig nummer: 0000-0001-6397-4759 dit is nu mijn ORCID! Al mijn publicaties in een overzicht plaatsen wordt straks alleen een google search result met mijn ORCID. 😉

Update: Na wat uitzoekwerk ben ik er inmiddels achter dat ORCID een on-officiële Registration Agent is van ISNI’s. ISNI heeft een aantal ID’s gereserveerd voor ORCID gebruik. Dat komt er op neer dat mijn bovenstaande ORCID voldoet aan de ISNI standaard, maar (nog) niet opgenomen is in de ISNI database.

Maar ik heb ook een DAI (Digital Author ID, een 9-cijfering nummer), en ik kan me ook al authoriseren met SURFconext, en hoe zit dat nou met de ISNI (International Standard for Name Identifier; ook een 16-cijferig nummer)?
Vind hier je ISNI …

Update: Mijn DAI heeft de potentie om opgenomen te worden als ISNI. (zie onderstaand verhaal) Daarmee heb ik dus twee ISNI’s. Ik heb gevraagd aan een van de medewerkers van Bowker, een ISNI registration Agent, welke maatregelen worden genomen in de situatie als een persoon twee ISNI’d heeft: Als je het aangeeft dat jij twee ISNI’s hebt, dan wordt het gecontroleerd en dan wordt de ene als ‘verouderd’ verklaard, en doorverwezen naar de andere.

Het landschap van ‘name’ identifiers

In 2005 is de DAI ontwikkeld door Rijksuniversiteit Groningen, met subiside van SURF. In 2006 is de DAI uitgerold naar de rest van de Nederlandse METIS en repository-systemen. De reden om een DAI in te voeren was precies dezelfde als ORCID; de ID’s in de workflows opnemen om makkelijker de juiste informatie boven water te krijgen, en om er voor te zorgen dat niet steeds dezelfde gegevens meerdere keren ingevuld moeten worden.

De DAI (Digitale Auteurs Identifier) is een onderdeel van de NTA (Nationale Thesaurus van Auteursnamen), dat een aparte tabel is van de GGC (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem). Het functioneelbeheer va de DAI wordt gedaan door de KB, het technisch beheer door OCLC.

De VIAF (Virtual International Authority File) is een catalogus die wordt gevuld met geauthoriseerde informatie uit systemen van nationale instanties. Het systeem wordt beheerd door OCLC, evenals de GGC, wat in theorie de vulling van VIAF kan versoepelen met informatie uit de GGC.

OCLC maakt ook deel uit van ISNI als een authoritive registration agency. OCLC zorgt er voor dat de namen van personen en organisaties uit de VIAF een ISNI krijgen. OCLC zorgt er zelfs voor dat ze de database van ISNI beheren, en de ISNI doorzoekbaar aanbieden voor het publiek. Ik heb mijn DAI hier niet ik kunnen vinden, dus ik vermoed dat de koppeling tusen de GGC en de VIAF nog niet rond is.

OCLC is een Participating Organisation van ORCID, en zou in theorie ook de VIAF kunnen gebruiken om ORCID te vullen. In de API specs van ORCID staat dat een ORCID member namens een auteur een ID kan aanmaken. Echter OCLC is nog geen ORCID Member.

Knowledge Exchange, een organisatie waar SURF, JISC, DFG en DEFF aan deelnemen, heeft een Author Identifier Summit gehouden in maart 2012. Tijdens de summit heeft de research information community er op aangedrongen dat de partijen ISNI en ORCID moeten samenwerking en zorgen voor interoperabiliteit. (Lees meer hierover in dit artikel.) Beide partijen melden dat dit niet mogelijk was omdat beide mechanismen gestoeld zijn op twee verschillende business modellen die niet verenigbaar zijn met elkaar. ORCID richt zich op alleen researchers, en het registratie mechanisme is gericht op ‘self-registry’, en ‘registry-by-proxy’ (door member organisations). ISNI richt zich op -alle- personen en organisaties, en het geristratieproces wordt uitbesteed aan ‘registration agencies’, zoals OCLC. ISNI biedt matching, de-dublication en dis-ambiguation services, ORCID niet.

En dan hebben we nog SURFconext. Hoe past SURFconext in dat plaatje? SURFconext zorgt voor federatieve authenticatie middels je eigen instellingsaccount / logingegevens. In het LDAP systeem van een instelling, waar SURFconext mee verbonden is, kan ruimte worden gemaakt voor additionele attributen. Deze attributen kunnen zijn: de DAI, ScopusID, ResearcherID en nu ook de ORCID en de ISNI.

Stel al deze ID velden zijn ingevuld, dan zou je in theorie kunnen inloggen met je instellingsaccount bij bijvoorbeeld een dienst als Mendeley. Mendeley kan je toestemming vragen om je additionele ID’s op te vragen, en met bijvoorbeeld je ID van ORCID bij ORCID te vragen wat je publicaties, grants en affiliations zijn, en op deze manier je Mendeley profiel verder automatisch te vullen.

Stel je DAI-attribuut is wel ingevuld, maar je ORCID-attribuut nog niet, en je wilt graag een ORCID. Dan kun je in theorie inloggen met SURFconext bij ORCID, en ORCID toestemming geven om je profielgegevens over te nemen. Hiermee kan bijvoorbeeld het DAI-attribuut gebruikt worden om gegevens over je publicaties en grants automatisch binnen te halen.

ID-attributen kunnen niet door de gebruiker zelf worden ingevuld, maar door de systeem administrator van het LDAP-systeem bij de instelling zelf. En ik zeg in bovenstaande paragrafen nadrukkelijk ‘in theorie’, omdat Mendeley en ORCID aangesloten moeten zijn aan SURFconext, en de instelling moet Mendeley en ORCID toewijzen als dienst die instellingsmedewerkers mogen gebruiken.

ISNI en ORCID willen beiden voor hun designated community dé canonical global identifier zijn. In de informatie wereld waar elke identifier systeem hét identifier systeem wil zijn, biedt SURFconext wellicht een uitkomst voor het toegankelijk maken van uiteindelijk de diensten waar het voor de eindgebruikers uiteindelijk om gaat.

Uit verdere informatie is gebleken dat ISNI dé canonical global identifier is, en een speciale ‘range’ beschikbaar heeft gesteld aan ORCID. Dus je ORCID is ook een ISNI. 😉


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.