When Idea's have Sex: serendipity in innovation

When ideas have sex: Matt Ridley on TED.com

http://blog.ted.com/2010/07/14/when_ideas_have/

De binnenkant van organisatieverandering – Thijs Homan from Hans Mestrum on Vimeo.

vimeo.com/8725116
Hij stelt daarbij vragen die je direct kan relateren aan je eigen verander- of innovatie-case.

Homan betoogt dat de focus van veranderingen meestal gericht is op de structuur, de processen en de systemen, terwijl er niet stil wordt gestaan bij wat werkelijk bepalende is bij de verandering.
Deze lezing gaat vooral over een derde aspect, naast doel en instrument, namelijk het “off-stage behavior” van de medewerkers. Homan noemt dat de “betekenis wolken” die werkelijk aangeven wat de medewerkers ervan denken.
Verandering vindt volgens hem alleen plaats in het spontane domein en dus niet in ‘een bedachte wereld’. De ‘betekenis wolken’ zijn niet te beïnvloeden door lineaire verandering op basis van een plan, terwijl ze essentieel zijn voor het veranderingsproces. Zijn oplossing: “Er zijn in de ‘betekenis bewolking’ ook altijd kleine wolkjes die een andere mening hebben en hoe kan je die verder onwikkelen of laten groeien?”.

Enhanced by Zemanta

Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.